Centre Logístic del Consell Comarcal del Vallès Oriental
2007 – 2011 (2a fase)

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obres

Any: 2004-2007
(Ampliació 2011)
Promotor: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Situació: Granollers
Superfície: 2.108 m2

Centre per a la gestió de la recollida selectiva de residus de la comarca del Vallès Oriental.
Un programa molt diferenciat: una gran nau, de 28 metres de llum, per a permetre l’aparcament dels vehicles pesats de recollida selectiva de residus, i una edificació per a administració i serveis.
El projecte exposa clarament aquesta dualitat: una gran caixa neutre -xapa grecada lacada en blanc- com a fons de l’edifici més representatiu amb més matisos formals.
Si els programes industrials comporten en si la utilització de sistemes de construcció prefabricats, s’ha volgut emfatitzar l’ús mostrant a l’exterior l’estructura prefabricada de formigó. Els colors dels panells de tancament són els universals de la classificació de la recollida selectiva.

ARQUITECTES
marc padrós estivill
marc@coac.cat
xavier valls calvet
xvalls@coac.cat

ESTUDI
pg picasso 14 e2
08003 barcelona
tf fx 93 310 53 44
padrosvalls.com