Milà i Fontanals
Any???

Rosa de Foc
Rosa de Foc

Projecte

Direcció d’Obres

Any: 2003
Promotor: Privat
Situació: C/ Milà i Fontanals. Barcelona
Superfície: 125 m2

Rehabilitació de la façana d’una finca del primer quart del segle XX al barri de Gràcia de Barcelona. La façana disposa de tots els elements compositius de la seva època: predomini del ple sobre le buit i de la horitzontalitat, revestiment estucat  pel recercat de les obertures, balcons de poc vol amb baranes de forja, persianes de llibret…. La intervenció va ser bastant profunda, amb susbtitució de lloses de balcons, atès el mal estat de conservació.