Can Teixidor
1996-1997

Projecte Bàsic

Projecte d’Execució

Direcció d’Obres

Any: 1996-1997
Promotor: Privat
Situació: La Vall de Bianya. Girona.
Superfície: 230 m2

Reforma de casa rural molt malmesa per adaptar-la com a habitatge de segona residència.
Es va prioritzar l’adaptació de la intervenció a l’entorn i el manteniment en la mesura del possible de la construcció original. En tots els casos es van utilitzar materials i sistemes constructius d’acord amb la construcció rural original.

Es va incorporar sistemes d’estalvi energètic i de sostenibilitat tals com: aillament tèrmic, fusteria amb RPT, potabilització i depuració d’aigües, recuperació d’aigües de pluja, etc.

Rosa de Foc