Plurifamiliar avinguda de La Selva

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres Any:  2005-2007
Promotor/client: Construccions F.Sau S.L.
Situació:  Amer
Superfície:  726 m2

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i tres plantes pis, amb una distribució d’un habitatge per replà, a excepció de la planta baixa utilitzada com a aparcament. L’habitatge de l’última planta disposa d’un altell obert a la sala a doble espai aprofitant el pendent de la coberta.

L’obra s’emplaça en plena carretera en el seu tram de travessera urbana i on s’alineen un seguit de construccions d’ús i forma força dispars fruit de la funció que aquestes vies de pas suporten en els municipis.

La façana, allò més públic del projecte, es planteja com un pla lleuger i perforat a manera d’un tamís funcionant com una doble pell que aïlla de l’activitat de la travessera i amb la voluntat d’aportar l’assossec que l’entorn demana.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.