Reforma i ampliació Unifamiliar 

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres    Any: 2011-2012
Promotor: privat
Situació: Castellterçol
Superfície: 220 m2

Amb Lluïsa Plans, arquitecta.

Reforma i ampliació d'un habitatge del s. XVIII, de pedra i coberta a dues aigües. La construcció existent -de llum molt petita- es dedica als dormitoris, cuina i zones de serveis, i despatx. L'ampliació permet disposar dels espais de dia diàfans, amb grans obertures, ben il.luminats i orientats a sud i a les vistes.

La façana de la construcció original de s'ha respectat i rehabilitat, posant en valor la pedra original. L'ampliació es fa amb un llenguatge i materials moderns. L'accés es realitza en l'articulació entre els dos edificis permetent un enllaç respectuós entre els dos.

Tant en la reforma com en l'ampliació s'ha utilitzat sistemes passius de sostenibilitat i d'eficiència energètica: aïllaments tèrmics de gran densitat i espessors, coberta invertida, aprofitament de l'energia solar, vidres solar-e (control solar), tancaments practicables de control llumínic, tèrmic i solar, entre d'altres.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.