Plurifamiliar Montgat

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres Any:  2017-2018
Promotor/client: Privat.
Situació:  Montgat
Superfície:  1.756m2

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 2 plantes en semisoterrani, planta baixa i tres plantes pis, per a 12 habitatges.

La configurcio de la parcel.la en diferents nivells i accesos, juntament amb es requisits normatius configura la volumetria de l'edifici.

La façana principal -oberta i amb els espais de dia- s'orienta a la bona orientació, protegida per una doble pell de lames corredissa.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.