Unifamiliar carrer Hondures

 

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres
Any: 1999-2002
Promotor: privat
Situació: Olot. Girona
Superfície: 600 m2

 

Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i pis situat en un eixample residencial de baixa densitat de la ciutat d’Olot.

 

El programa es desenvolupa en una gran planta a nivell de jardí on es troba distribuït el programa de dia -rebedor, estar, menjador, cuina i sala d’estudi- a més dels espais de servei del garatge, magatzem i celler. En la planta pis es concentra bàsicament la zona de nit i inclou quatre habitacions i una gran sala de jocs.

 

La implantació dins la parcel·la buscant l’orientació cap al millor assolellament i les vistes al  cim del Puigsacalm van ajudar a definir la volumetria i la composició de l’habitatge. També la voluntat d’obrir-se cap al jardí a la vegada que l’arquitectura ajudés a crear i acotar un espai propi dins un gran solar va determinar l’emplaçament i la configuració de l’habitatge.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.