Unifamiliar carrer St. Josep de Calassanç

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres Any: 2000-2003
Promotor: privat
Situació: Olot. Girona
Superfície: 700 m2

La construcció existent era una edificació dels anys 30, amb moltes patologies, que obligaven a una reforma en profunditat per tal d’adequar-la a les condicions d’habitabilitat fixades. Se’ns va demanar com a punt de partida mantenir per l’exterior el tipus de llenguatge existent, malgrat la necessitat d’ampliar de manera sensible les plantes i afegir una nova planta sotacoberta.

Si bé l’edificació original, de murs i divisòries interiors estructurals, impedia una gran llibertat d’intervenció, donat el programa funcional el projecte va incloure una reforma pràcticament total de l’estructura interior i la construcció de dos nous forjats, de manera que es permetés disposar d’espai al garatge alliberant parets de càrrega, incloure una nova planta sotacoberta i un ascensor.

El programa de l’habitatge es desenvolupa en planta semisoterrani -garatge, celler i instal.lacions-, planta baixa -accés i zones de dia-, planta primera -habitacions i zones de nit- i planta sotacoberta -sala diàfana i habitació convidats-.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.