Unifamiliar carrer Palou

Projecte bàsic i executiu, i direcció d'obres Any: 2008-2009
Promotor: privat
Situació: Barcelona
Superfície: 477 m2

Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i dues plantes situat al peu de la Creueta del Coll.

La part més vistosa de la reforma era la façana al carrer Palou, que d'entrada no presentava gaires alicients: façana pràcticament cega revestida de rajola de gres en les plantes altes, amb la porta del pàrking  com element més important a la planta baixa i el voladís de coberta amb persianes tradicionals com l'element més vistós fruit d'una reforma dels anys 80.

Partint de la persiana com element emblemàtic es va optar per realitzar una versió actualitzada mitjançant una façana ventilada de lames de panell de ciment i fibres que unifiqués tota la façana però que permetés a la vegada el tractament diferenciat segons usos.

Aquesta façana ventilada va permetre, creant un joc abstracte de textures, donar complexitat i interès a la façana, transparències i tamitzar les vistes on es requeria i tractament unificat de tota la intervenció tant en l'interior com en l'exterior.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.