Unifamiliars carrer Tres Rocs

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres Any: 1999-2002
Promotor: promotora Sau-Madeu SL
Situació: Amer. Girona
Superfície: 600 m2

Conjunts de sis habitatges unifamiliars aillats en unes parcel·les d’un sector de recent urbanització al límit del nucli urbà.

Es tracta de sis habitatges pràcticament iguals –simètrics tres a tres- de 150 m2 de superfície útil cadascun, on el programa es desenvolupa en dues plantes. A la planta baixa hi ha la sala-menjador, la cuina, una habitació i un petit lavabo, a més del garatge, mentre que a la planta pis es situen tres habitacions a més dels banys.

Atesa la densitat del conjunt, el projecte es plantejà amb la voluntat d’acotar i qualificar els espais exteriors privats de les parcel·les i controlar a la vegada que potenciar, la relació visual interior-exterior de l’habitatge. Així, l’espai de la sala es prolonga perpendicularment al cos principal creant uns espais més íntims tant fora com dins de l’habitatge. A la resta de volum també es produeixen altres inflexions per reforçar aquests plantejaments.

ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.