REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ALA EST DE L'HOSPITAL SANTA MARIA DE LLEIDA. 2007.

Projecte Bàsic i Executiu de la reforma i ampliació de l'Ala Est de l'Hospital, com a cap de projectes d'Intersalus, S.A.  empresa adudicatària.

El Projecte dotarà l'Hospital de noves àrees de Cirurgia Major Ambulatòria, Reanimació, Unitat de Semicrítics, Unitat de Curta Estada, Unitat d'Hospitalització de Cirurgia i nova àrea de Direcció i Administració, amb un total de 57 llits d'hoapitalització, 8 boxs de semicrítics, 8 de reanimació i 12 de CMA

ARQUITECTURA SANITÀRIA

En els darrers anys el nostre despatx s'ha especialitzat en projectes i obres dins d'un dels camps més complexes del nostre ram tal com és el de l'arquitectura sanitària, que contempla programes funcionals molt especialitzats, estrictes interrelacions d'espais, complexes i jerarquitzades circulacions i instal.lacions i equipaments d'alta tecnologia.

Dins d'aquest àmbit tan especialitzat hem desenvolupat projectes tals com centres de salut, residències de malalts mentals, laboratoris d'alta tecnologia o, per exemple, el CIBIR -Centre de tractament oncològic i d'Investigació Biomèdica de Logronyo- que inclou equips d'última generació per les àrees d'oncologia radioteràpica, radiologia i medicina nuclear.