Hospital Sant Pere Claver

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres, amb Lluïsa Plans, arquitecta.
Any:  2007-2009
Promotor: Fundació Hospital Sant Pere Claver.
Situació: Barcelona
Superfície: 1.587 m2

L'Hospital de Sant Pere Claver és un referent en el barri de Montjuïc.

La reforma i ampliació del centre de salut (de Pb+2) en tres plantes més fins a Pb+5 ha permès fer un canvi d'imatge integral de l'edifici i fer la seva presència més amable i integrada a l'entorn.

La proposta va incloure una “Modificació del Pla Especial d’Ordenació” que va permetre la volumetria definitiva.

Les obres s'han dut a terme gràcies a una complexe solució estructural i constructiva que ha permès l'addició de tres plantes sobre l'edifici existent sense aturar l'activitat assistencial pròpia ni l'escolar de l'edifici veí.

El projecte ha permès el canvi d’imatge del centre, dotar de llum i confort als usuaris i personal del centre i disposar de 24 nous consultoris, una zona d’administració i una sala d’actes polivalent.

ARQUITECTURA SANITÀRIA

En els darrers anys el nostre despatx s'ha especialitzat en projectes i obres dins d'un dels camps més complexes del nostre ram tal com és el de l'arquitectura sanitària, que contempla programes funcionals molt especialitzats, estrictes interrelacions d'espais, complexes i jerarquitzades circulacions i instal.lacions i equipaments d'alta tecnologia.

Dins d'aquest àmbit tan especialitzat hem desenvolupat projectes tals com centres de salut, residències de malalts mentals, laboratoris d'alta tecnologia o, per exemple, el CIBIR -Centre de tractament oncològic i d'Investigació Biomèdica de Logronyo- que inclou equips d'última generació per les àrees d'oncologia radioteràpica, radiologia i medicina nuclear.