REFORMA INTERIOR HOSPITAL SANT PERE CLAVER

2019-BARCELONA

EDIFICI PLURIFAMILIAR 12 HABITATGES A MONTGAT

2018

ANIMALARI CEYC-2, PER A LABORATORIOS HIPRA, S.A.

2016-2017

ZONES SPF, EXPERIMENTACIÓ I CONTROLS

LABORATORI, ADMINISTRACIÓ I PERSONAL

 

CAL MUNS

SERVEIS DE SALUT SOCIALS I RESIDENCIALS:

CONSULTORIS DE SALUT MENTAL, LLAR RESIDÈNCIA, CENTRE RESIDENCIAL D'EDUCACIÓ INTENSIVA (CREI).

FASE 2

BARCELONA

2014-2015