Plaça de la Vila

Es tracta de la urbanització d’uns 3.100 m2 de vialitat de dos àmbits contigus que són la Plaça de la Vila i el Passeig de Sant Joan del municipi de Vilada. La plaça era simplement una llosa rectangular de formigó que n’ocupava una petita part i la resta era un espai pràcticament sense urbanitzar i on la prioritat era per el vehicle.

El projecte capgira la situació transformant tot el carrer en plaça, prioritzant i donant-ne l’ús al vianant, i triant uns paviments, un mobiliari i una jardineria per dignifcar aquell espai representatiu d’accés a l’Ajuntament.

També s’han volgut aprofitar aquells elements ja existents que creiem que tenen un valor especial: el mur de pedra que separa els dos nivells a la plaça, la morera, els plataners...

El tram del Passeig de Sant Joan, amb una secció amb dues voreres, dos carrils per circulació i un d’aparcament, manté el caràcter més de vial rodat de la trama urbana adjacent, si bé a la vorera nord amb la continuïtat del paviment i la presència de l’arbrat es planteja com a continuació de l’espai superior de la Plaça de la Vila.

 

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.