Montmajor. Sector 1 Industrial

Les Normes Subsidiàries del municipi de Montmajor preveien una petita zona industrial a l'oest del nucli urbà que, donades les expectatives d'ocupació, va ser ampliada mitjançant una modificació del planejament general, resultant-ne un sector de 20.079,38 m2 de superfície.

L'ús és industrial i les qualificacions previstes pel planejament són:

Vialitat - 6.051,32 m2
Espais verds - 1.492,34 m2
Serveis tècnics - 200,08 m2
Zona privada - 12.335,64 m2

La intervenció ha consistit en la redacció dels següents documents:

- Modificació de les Normes Subsidiàries
- Projecte d'urbanització
- Projecte de reparcel·lació

L'entorn de tot el municipi així com del petit nucli urbà de Montmajor és totalment agrícola, amb el que  en la proposat d'urbanització s'ha buscat realitzar el menor impacte a l'entorn agrícola i a l'urbà. Les seccions dels vials, l'abundància d'arbrat, el tractament dels paviments, han estat recursos per arribar a aquest fi.

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.