Amer. Subsector 3 Industrial

El Pla Parcial 3 del municipi d'Amer està concebut pel planejament general com el gran sector de creixement industrial del municipi. Així mateix està dividit en cinc subsectors per permetre una gestió més dinàmica i acord a les necessitats de les diverses indústries. El subsector 3 en forma part.

L'àmbit total d'actuació és de 44.115,00 m2 de superfície, l'ús és industrial i les qualificacions previstes pel planejament són:

Vialitat - 5.396,00 m2
Espais verds - 4.411,00 m2
Equipaments - 1.765,00 m2
Zona privada - 32.543,00 m2

La intervenció ha consistit en la redacció dels següents documents:

- Avanç de Pla Parcial
- Pla Parcial urbanístic
- Projecte de reparcel·lació
- Projecte d'urbanització

La configuració de tot el sector ve donada per la presència de la carretera C-63 com a eix vertebrador i de la que es produeixen les connexions viàries i de serveis. Donat l'ús industrial, la proposta busca donar la màxima funcionalitat al sistema viari, sense deixar de costat els tractaments del verd i arbrat així com l'ús del vianant.

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.