Unitat d’Actuació nº 10

Les Normes Subsidiàries d’Amer delimitaven aquesta unitat d’actuació residencial a l’extrem nord del nucli urbà en una zona de transició entre l’ús residencial i l’industrial. Les necessitats de creixement de la indústria adjacent va fer replantejar les previsions del planejament, mantenint cert ús residencial i augmentant l’industrial.

L’àmbit total d’actuació és de 30.885,00 m2 de superfície, l’ús és mixta residencial i industrial i les qualificacions previstes pel planejament són:

Vialitat - 4.081,00 m2
Espais verds - 2.261,00 m2
Equipaments - 726,00 m2
Zona privada - 23.817,00 m2

La intervenció ha consistit en la redacció dels següents documents:

- Modificació de les Normes Subsidiàries
- Projecte de reparcel·lació
- Projecte d’urbanització

 

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.