Unitat d’Actuació nº 3

Unitat d’actuació delimitada a les Normes Subsidiàries del municipi d‘Amer i que juntament amb cinc unitats d’actuació més són les que han de permetre el creixement del nucli urbà cap a l’est aprofitant el pla entre els darrers habitatges existents i el riu Brugent. Originàriament els terrenys eren utilitzats per el conreu d’horta i d’avellaners.

L’àmbit total d’actuació és de 20.180,00 m2 de superfície, l’ús és residencial i les qualificacions previstes pel planejament són:

Vialitat - 5.340,00 m2
Espais verds - 1.360,00 m2
Equipaments - 3.320,00 m2
Zona privada - 10.160,00 m2

La intervenció ha consistit en la redacció dels següents documents:

- Projecte de reparcel·lació
- Projecte d’urbanització

El projecte d’urbanització planteja la jerarquització dels diferents vials a través de la secció i del paviment: des dels que es preveuen restringits per al veïns fins els que s’entenen més com a bàsics per a la connectivitat de la xarxa local.

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.