Unitat d’Actuació Molinos

Unitat d’actuació delimitada a les Normes Subsidiàries del municipi de la Torre de Cabdella i que recull un grup d’habitatges unifamiliars construïts al llarg d’un tram de la carretera que recorre la Vall Fosca, així com alguns terrenys lliures adjacents, amb la voluntat de dotar dels serveis i infrastructures adequades aquesta situació de fet.

L’àmbit total d’actuació és de 15.555,37 m2 de superfície, l’ús és residencial i les qualificacions previstes pel planejament són:

Vialitat - 3.334,57 m2
Espais verds - 2.512,27 m2
Zona privada - 9.708,54 m2

La intervenció ha consistit en la redacció dels següents documents:

- Projecte d’urbanització
- Projecte de reparcel·lació

La proposta ha estat de màxima integració i mínima intervenció en l’entorn, donat el seu excepcional caràcter natural, reduint les superfícies pavimentades de vial a favor de tractaments més tous i drenants,  i entenent la zona verda gairebé com el bosc que actualment ja és, pràcticament sense intervenir-hi.

URBANISME

Treballar en el camp de l'urbanisme permet projectar a una altra escala. Els mètodes de treball son similars però aplicats a dimensions més àmplies: la necessitat  d'analitzar l'entorn, els condicionant socials i els interessos particulars del promotor, per aplicar a continuació màximes de racionalitat i rigor tècnic amb el valor afegit del suggeriment espacial que com a arquitectes podem aportar en la seva resolució.

Malgrat aquesta similitud metodològica l'interès és diferent. La capacitat de mirar la ciutat des de vol d'ocell, pensar en endreçar una part amplia de territori, el seu funcionament intrínsec i la repercussió amb la resta de ciutat, imaginar que allò que defineixes implicarà la forma i el funcionament d'una bona part d'aquella societat, tot això fa que fer urbanisme tingui per a nosaltres una al·licient molt especial.

Els nostres treballs en urbanisme van des de la redacció de planejament derivat fins a la concreció en projectes d'urbanització o la redacció dels instruments de gestió.