Centre Logístic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

projecte bàsic i executiu, i direcció d'obres
any: 1999-2001. Ampliació 2009
promotor: Consell Comarcal del Vallès Oriental
situació: Granollers.
superfície: 1.480 m2

Centre per a la gestió de la recollida selectiva de residus de la comarca del Vallès Oriental.

Un programa molt diferenciat: una gran nau, de 28 metres de llum, per a permetre l'aparcament dels vehicles pesats de recollida selectiva de residus, i una edificació per a administració i serveis.

El projecte exposa clarament aquesta dualitat: una gran caixa neutre -xapa grecada lacada en blanc- com a fons de l'edifici més representatiu amb més matisos formals.

Si els programes industrials comporten en si la utilització de sistemes de construcció prefabricats, s'ha volgut emfatitzar l'ús mostrant a l'exterior l'estructura prefabricada de formigó. Els colors dels panells de tancament són els universals de la classificació de la recollida selectiva.  

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

L'arquitectura industrial ens ha permès desenvolupar projectes que integren el funcionalisme dels estrictes programes dels processos de producció amb sistemes constructius modulars de ràpida execució i òptims rendiments econòmics, sense renunciar amb els conceptes compositius purament arquitectònics i d'integració amb l'entorn.

Aquests sistemes constructius industrialitzats, per tant, no han impedit donar una imatge compositiva i arquitectònica diferent en cada projecte, buscant donar resposta a una imatge personalitzada segons el perfil de cada client i amb especial atenció als processos industrialitzats adequats a les tecnologies actuals, al respecte pel nostre medi ambient, als recursos i a la construcció sostenible.