Centre Cadi. Laboratoris Hipra, S.A.

Projecte bàsic i executiu, i direcció d’obres
any: 2003-2004
promotor: Laboratorios Hipra, S.A.
situació: Amer. Girona
superfície: 5.600 m2

Laboratori de desenvolupament, producció i acabat i centre logísitic de disitribució de Laboratorios Hipra.


Per tant l'edifici inclou un programa variat tal com oficines, laboratoris d'investigació i desenvolupament, zones de personal, central d'emmagatzematge, magatzem robotitzat i moll de càrrega i descàrrega.


El projecte es va contemplar com a gran contenidor de processos complexes i canviants, regit per mòduls tecnològics tant per el que fa l'estructura com per els processos que s'hi duen a terme, però sempre en diàleg amb l'entorn.

ARQUITECTURA INDUSTRIAL

L'arquitectura industrial ens ha permès desenvolupar projectes que integren el funcionalisme dels estrictes programes dels processos de producció amb sistemes constructius modulars de ràpida execució i òptims rendiments econòmics, sense renunciar amb els conceptes compositius purament arquitectònics i d'integració amb l'entorn.

Aquests sistemes constructius industrialitzats, per tant, no han impedit donar una imatge compositiva i arquitectònica diferent en cada projecte, buscant donar resposta a una imatge personalitzada segons el perfil de cada client i amb especial atenció als processos industrialitzats adequats a les tecnologies actuals, al respecte pel nostre medi ambient, als recursos i a la construcció sostenible.