CCEE i Biblioteca Hospital Joan XXIII
2010

Rosa de Foc

Proposta de concurs
PRIMER PREMI

Amb UTE Sunyer-Padrós-Inglada

Any: 2010
Promotor/Client: CatSalut
Situació: Tarragona
Superfície: 15.370 m2

Nou edifici de consultes externes, I+D, i biblioteca a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Es proposa un edifici que faciliti la permeabilitat visual en el sentit est-oest, cap a les vistes i l’espai obert. Per tant la proposta es genera a partir d’uns paquets funcionals col.locats transversalment i mitjançant una alternança entre espai funcionals i patis. Per potenciar aquesta transversalitat es crea un gran pati interior que comunica el carrer amb la rambla i permet mantenir les vistes exteriors a través de l’edifici. Aquest pati conté els accessos principals i els accessos a les comunicacions verticals a cada una de les plantes i és l’eix vertebrador en sentit vertical de tot l’edifici.

Rosa de Foc