Centre d’Investigació Biomèdica i Animalari CEYC-2
2017

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’Obres

Any: 2015-2017
Promotor: Laboratorios Hipra
Situació: Amer. Girona.
Superfície: 3.814 m2

Centre d’Investigació biomèdica i animalari que integra usos diversos de recerca i investigació de sanitat animal amb Laboratori, Animalari amb zona SPF, Controls , Experimentació, Quarentena i Sala de necròpsies, Esterilització, Zona administrativa, Zona de personal i Serveis.
Es concentra la forma expressiva en el gran finestral de la façana principal i en la volumetria trencada, davant l’absència d’obertures en la resta de façanes per la necessitat funcional d’edifici hermètic.