CRIQ Zona Franca
2011

Rosa de Foc

Proposta de concurs
2n PREMI

Amb UTE Padrós-Planho-Inglada

Any: 2011
Promotor/Client: Fundació Clínic
Situació: Zona Franca
Superfície: 10.439 m2

Nou Centre d’Investigació i Innovació Quirúrgica Trasllacional  per la Funcació Clínic per a la recerca biomèdica. La proposta compositiva sorgeix de la formalització de tres eixos bàsic de treball que s’entrellacen: Flexibilitat dels espais / Funcionalitat i racionalitat de les distribucions / Edifici referent en l’àmbit de recerca i en l’entorn.

Rosa de Foc