Consultes externes de l’Hospital del Sagrat Cor
2008

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obres
Amb Lluïsa Plans, arquitecta

Any: 2006-2008
Promotor/Client: CARSA – Hospital del Sagrat Cor / Intersalus SA
Situació: Barcelona
Superfície: 6.400 m2

Reforma d’edifici entre mitgeres de planta baixa, sis plantes, àtic i sobreàtic d’us assistencial, dins del complexe sanitari de l’Hospital del Sagrat Cor.
L’actuació es realitza sobre un edifici existent, que ha de continuar el seu funcionament. Per tant, la intervenció es du a terme en diverses fases per plantes, havent executat fins a la data la reforma de les plantes baixa i primera.
La proposta dona resposta a un complet pla funcional, a un nou model organitzatiu per a les consultes, i a un salt qualitatiu a nivell de confort per als usuaris i al personal.