Hotel Barcelona
Any 2008-2012

Projecte bàsic i d’execució

Direcció d’Obres

Any: 2008-2012
Promotor: Barcelona GO. SL
Situació: C/ Lepant. Barcelona
Superfície: 920 m2

Reforma i canvi d´ús d’una antic local destinat a uso logístics. La parcel·la de geometria triangular i situada en una cantonada de la trama de l’Eixample de Barcelona, disposava d’una generosa façana per a la ubicació de les habitacions, mentre que l’interior del local es destinà als serveis. Al centre, i amb el buidatge d’alguns forjats, es creà un doble espai obert que permetia la relació directe de tots els espai públics i on es situà l’escala principal.