Indústria
Any???

Rosa de Foc

Projecte bàsic i d’execució

Direcció d’Obres

Any: 1998
Promotor: Privat
Situació: C/ Indústria. Barcelona
Superfície: 455 m2

Rehabilitació de la façana d’una finca de mitjans del segle XX a l’Eixample de Barcelona. La façana està revestida d’un aplacat de pedra artificial amb especejament regular i disposa de petits balcons per a cada obertura. La uniformitat de la façana es trenca en les plantes primera i última on els balcons passen a ser balconades conrregudes amb balaustres i l’aplacat de pedra presenta motius decoratius geomètrics.