Laboratoris CIAMER-2
1996-1997

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obress

Any: 1996-1997
Promotor: Laboratoris Hipra, S.A.
Situació: Amer. Girona
Superfície: 7.600 m2

Laboratoris d’investigació i centre principal producció d’immunològics de l’empresa. Es tracta d’un edifici amb un extens programa funcional, amb estrictes circuits de producció i amb unes complexes instal.lacions que donen resposta a uns laboratoris de tecnologia punta.
Per necessitats de seguretat biològica tot el programa es desenvolupa en uns laboratoris interiors, de manera que l’edifici és com una pell envolvent exterior que dona cabuda als laboratoris concebuts com uns edificis altament tecnològics dins de l’edifici principal.
La imatge que es pretenia era precisament la d’un edifici desenvolupat amb tecnologia punta, i contenidor d’uns processos de producció hermètics i altament controlats.