Residència Cal Muns
2014

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’Obres
 (fase 2)

Any: 2013-2014
Promotor: Fundació Hospital Sant Pere Claver
Situació: Barcelona
Superfície: 2.625 m2

Edifici de Pb+6p destinat a Llar residència i serveis de salut, amb 46 llits i 35 consultoris.

Edifici de caràcter singular, receptor d’usuaris de l’entorn molt proper i referent al barri de La Bordeta, on s’ha posat un èmfasi especial en el caràcter obert del centre i d’integració al barri amb elements visibles: coloració de les lames, utilització d’elements i materials executats amb la col.laboració de petits industrials de proximitat, espais oberts en façana d’ús col.lectiu ,..
L’edifici es va executar amb una gran economia de recursos constructius i de materials d’acabat.

Disposarà, a les difernts plantes, dels serveis de: P5-P6: Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI), amb 20 llits / P3-P4: Llar residència per a persones amb discapacitat intel.lectual i trastorn de conducta, amb 26 llits /• Pb, P1, P2: Serveis de salut mental amb 35 consultoris per a Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ), Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infantil i Juvenil (UPPIJ), Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA), Equip d’Atenció al Menor (EAM), Servei de Seguiment a Joves Extutelats (SSASJE), Servei de Voluntariat