Nova Escola de Música de Sitges
2021

Rosa de Foc

Proposta de concurs
PRIMER PREMI

Any: 2021
Promotor/Client: Ajuntament de Sitges
Situació: Sitges
Superfície: 647 m2

Edifici aprofita l’Espai Jove existent amb el qual comparteix el nucli de comunicacions. La proposta vol harmonitzar la nova Escola amb el ritme de la pineda de l’entorn, que envoltarà l’edifici. Igualment es proposa potenciar els espais creats dins i fora l’edifici per generar noves dinàmiques d’intercanvi docent i cultural.