Nova Piscina Municipal de Castellterçol
2006

Rosa de Foc

Proposta de concurs
PRIMER PREMI

Amb Lluïsa Plans, arquitecta

Any: 2006
Promotor/Client: Ajuntament de Castellterçol
Situació: Castellterçol
Superfície: 1.714 m2

Joc compositiu entre el gran espai de la nova piscina coberta amb el cos baix dels espais complementaris, amb la voluntat d’integrar-se i formar part del nou paisatge de Castellterçol. El cos baix dels espais complementaris es tracta com un gran mur longitudinal que serveix d’eix generador de tota la proposta i separa l’espai de la piscina del carrer d’accés. En aquest volum longitudinal es recolzen tots els elements compositius: l’aparcament, les platges enjardinades exteriors, l’accés de vianants; i l’element més important: el volum que conté la piscina coberta, el qual es recolza i vola per damunt del mur indicant el punt d’articulació on es genera l’entrada principal de la piscina. Aquest gran mur, a manera dels murs de pedra que han anat modificant la topografia de la zona, permet generar un espai propi per a la piscina i les seves activitats.

Rosa de Foc