Plurifamiliar Montgat
2019

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obres

Any: 2017-2018
Promotor/Client: Privat

Situació: Montgat
Superfície: 1.756 m2

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 2 plantes en semisoterrani, planta baixa i tres plantes pis, per a 12 habitatges.
La configurció de la parcel.la en diferents nivells i accesos, juntament amb es requisits normatius configura la volumetria de l’edifici.
La façana principal -oberta i amb els espais de dia- s’orienta a la bona orientació, protegida per una doble pell de lames corredissa.