Projecte i direcció d’Obres

Any: 1996
Promotor: Privat
Situació: C/ Provença. Barcelona
Superfície: 200 m2

Reforma integral d’un habitatge d’una finca de finals dels segle XIX de l’Eixample de Barcelona. El projecte es planteja buscant el contrast entre aquells espais i elements originals de l’habitatge que es valoren interessants de conservar o recuperar i les intervencions de caràcter més agressiu on es produeix la substitució i reconversió d’algunes de les seves parts.