Reforma i ampliació de Pavelló Municipal
2007

Rosa de Foc

Proposta de concurs
PRIMER PREMI

Amb Lluïsa Plans, Arquitecta

Any: 2007
Promotor/Client: Ajuntament de Castellterçol
Situació: Castellterçol
Superfície: 470 m2

La reforma del pavelló preveu la reforma i ampliació de les sales d’activitats; l’ampliació del pavelló per a noves àrees d’entitats; i una nova àrea d’aigües. La proposa intenta compatibilitzar les diferents demandes funcionals que es sol·liciten per les activitats esportives i socials amb el respecte a l’edificació existent, el seu entorn urbà, i al mediambient. A la vegada es vol potenciar els valors arquitectònics i compositius de la proposta i de l’entorn paisatgístic en que es troba, i facilitar i fer més agradable la pràctica esportiva i social en aquest centre.