Reforma Hospital Sant Pere Claver
2019

Pla Funcional

Projecte Bàsic

Projecte Executiu

Direcció d’obres

Any: 2018-2019
Promotor: Fundació Hospital
Sant Pere Claver
Situació: Barcelona
Superfície: 1.270 m2

Fotografíes: David Benito Cortázar

El 2009 es va fer l’ampliació de l’edifici amb l’addició de les plantes 3, 4 i 5 i la reforma de la façana. Ara la Fundació va encomanar-nos -després d’un Pla Funcional que ordenava els serveis assistencials i administratius- la reforma de les plantes que no havien estat reformades el 2009: PB, P1, P2. Finalment l’actuació es va ampliar també a la planta cinquena per motius funcionals.

L’actuació va contemplar:
PB: Reforma de tota l’àrea d’atenció a l’usuari i l’ampliació de la Clínica Dental amb un nou box i els serveis de suport: P1: Direcció i administració i 7 box de proves complementàries; P2: 10 despatxos de Salut Mental, àrea d’equips i espais de suport; P5: Àrea de Gerència
L’actuació més visible ha estat la reforma del vestíbul d’accés i àrea d’atenció a l’usuari, en que s’ha procurat donar a l’espai més lluminositat, calidès i complexitat a l’espai.

Fotografíes: David Benito Cortázar