ARQUITECTURA RESIDENCIAL

L’arquitectura residencial és un dels camps de treball que s’ha desenvolupat de manera continuada en el nostre despatx, tant dels habitatges unifamiliars com dels habitatges plurifamiliars.

En l’arquitectura dels habitatges unifamiliars es pretén en cada cas donar una resposta molt personal a l’encàrrec, adaptant-la a la topografia, a l’entorn, i al programa i intencions del promotor, sense deixar d’aportar el caràcter plenament arquitectònic present en tots els nostres projectes.

En l’arquitectura dels habitatges plurifamiliars es posa especial èmfasi a una acurada distribució d’espais i rendiment de les superfícies, a la vegada que es proposa solucions arquitectòniques adaptades a les possibilitats del promotor i adequades a l’entorn.

PLURIFAMILIAR MONTGAT
PLURIFAMILIAR MONTGAT
Casa M
Casa M
Casa P
Casa P
APARELLADES TRES ROCS
APARELLADES TRES ROCS
PLURIFAMILIAR AV LA SELVA
PLURIFAMILIAR AV LA SELVA
Casa N
Casa N
APARELLADES 6-H
APARELLADES 6-H
Casa D
Casa D
Casa A
Casa A
APARELLADES-5H
APARELLADES-5H
HABITATGE PROVENÇA
HABITATGE PROVENÇA
SANT FELIU
SANT FELIU
PLURIFAMILIAR MONTGAT
PLURIFAMILIAR MONTGAT
Casa M
Casa M
Casa P
Casa P
APARELLADES TRES ROCS
APARELLADES TRES ROCS
PLURIFAMILIAR AV LA SELVA
PLURIFAMILIAR AV LA SELVA
Casa N
Casa N
APARELLADES 6-H
APARELLADES 6-H
Casa D
Casa D
Casa A
Casa A
APARELLADES-5H
APARELLADES-5H
HABITATGE PROVENÇA
HABITATGE PROVENÇA
SANT FELIU
SANT FELIU