Casa Sant Feliu
1993

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obres

Any: 1993
Promotor/Client: Privat
Situació: Sant Feliu de Codines
Superfície: 200 m2

Amb Octavio Mestre, arquitecte.

Habitatge unifamiliar situat als límits del nucli urbà de Sant Feliu. Es desenvolupa gairebé tot en una planta que es va adaptant en plataformes de diferents nivells al pendent del carrer. A la part baixa, el contrapendent de la coberta permet situar-hi una segona planta amb el dormitori principal. L’habitatge es tanca al carrer mentre que a la façana interior s’obre a les bones vistes i assoleiament.