5h Av la Selva
2000

Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obres

Any: 1997-2000
Promotor/Client: Privat

Situació: Amer
Superfície: 890 m2

El conjunt es va desenvolupar tenint en compte la integració a l’entorn i a les característiques geomètriques i topogràfiques de la parcel.la
Es va voler donar un caràcter adequat a l’entorn urbà i donant continuïtat a les edificacions de l’avinguda malgrat el seu emplaçament suburbà.
L’edifici es va executar mitjançant sistemes constructius tradicionals i d’acord amb un standard d’acabats mig i prioritzant l’economia de recursos.

Es van incorporar sistemes constructius de baix manteniment i bona durabilitat i a la vegada que facilitessin l’estalvi energètic tal com: fusteries amb ruptura de pont tèrmic, vidres amb cambra i especial cura en l’eliminació dels ponts tèrmics.