Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’obres

Any: 2005
Promotor/Client: Privat

Situació: Les Planes d’Hostoles
Superfície: 330 m2

Habitatge unifamiliar aïllat que es genera a partir de la bona orientació a les vistes i l’asolellament, el jardí privat, i adequat a les característiques urbanístiques de l’entorn.
Es va donar la màxima expressivitat en el tractament de les cobertes i de la façana sud-oest, combinant el caràcter horitzontal amb la convexitat de la façana.
L’edifici es va executar mitjançant materials tradicionals i d’acord amb el nivell d’acabat mig.

Es va prioritzar els materials de baix manteniment i durabilitat, sistemes constructius i instal.lacions que facilitessin l’estalvi energètic tal com: plaques solars, fusteries amb ruptura de pont tèrmic, vidres amb cambra i cara interior de baixa emissivitat, reforçament de l’aïllament tèrmic i especial cura en l’eliminació dels ponts tèrmics.