EQUIPAMENTS. ARQUITECTURA PEL SECTOR TERCIARI

L’arquitectura industrial ens ha permès desenvolupar projectes que integren el funcionalisme dels estrictes programes dels processos de producció amb sistemes constructius modulars de ràpida execució i òptims rendiments econòmics, sense renunciar amb els conceptes compositius purament arquitectònics i d’integració amb l’entorn.

Aquests sistemes constructius industrialitzats, per tant, no han impedit donar una imatge compositiva i arquitectònica diferent en cada projecte, buscant donar resposta a una imatge personalitzada segons el perfil de cada client i amb especial atenció als processos industrialitzats adequats a les tecnologies actuals, al respecte pel nostre medi ambient, als recursos i a la construcció sostenible.

ESCOLA DE MÚSICA DE SITGES
ESCOLA DE MÚSICA DE SITGES
TEATRE DE LLIÇÀ DE VALL
TEATRE DE LLIÇÀ DE VALL
SEU SOCIAL COMPAK
SEU SOCIAL COMPAK
CENTRE LOGÍSTIC CGRG
CENTRE LOGÍSTIC CGRG
SEU SOCIAL INSERTE
SEU SOCIAL INSERTE
HOTEL BARCELONA
HOTEL BARCELONA
EDIFICI DE LOGISTICA CADI
EDIFICI DE LOGISTICA CADI
ESCOLA DE MÚSICA DE SITGES
ESCOLA DE MÚSICA DE SITGES
TEATRE DE LLIÇÀ DE VALL
TEATRE DE LLIÇÀ DE VALL
SEU SOCIAL COMPAK
SEU SOCIAL COMPAK
CENTRE LOGÍSTIC CGRG
CENTRE LOGÍSTIC CGRG
SEU SOCIAL INSERTE
SEU SOCIAL INSERTE
HOTEL BARCELONA
HOTEL BARCELONA
EDIFICI DE LOGISTICA CADI
EDIFICI DE LOGISTICA CADI