Reforma Integral Hospital Sant Pere Claver
2009

Pla Funcional                      Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Direcció d’Obres
amb Lluïsa Plans, arquitecta

Any: 2007-2009
Promotor: Fundació Hospital Sant Pere Claver
Situació: Barcelona
Superfície: 1.587 m2

L’Hospital de Sant Pere Claver és un referent en el barri de Montjuïc.
La reforma i ampliació del centre de salut (de Pb+2) en tres plantes més fins a Pb+5 ha permès fer un canvi d’imatge integral de l’edifici i fer la seva presència més amable i integrada a l’entorn.
La proposta va incloure una “Modificació del Pla Especial d’Ordenació” que va permetre la volumetria definitiva.
Les obres s’han dut a terme gràcies a una complexe solució estructural i constructiva que ha permès l’addició de tres plantes sobre l’edifici existent sense aturar l’activitat assistencial pròpia ni l’escolar de l’edifici veí.
El projecte ha permès el canvi d’imatge del centre, dotar de llum i confort als usuaris i personal del centre i disposar de 24 nous consultoris, una zona d’administració i una sala d’actes polivalent.